تماس با دکتر

تماس با ما

آرت اسکین : یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰ و پنج شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰

کلینیک مدیکو درما : روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰

آدرس :

آرت اسکین : بلوار اندرزگو ، بین قیطریه و کامرانیه ،مجتمع تجاری آوان ،طبقه چهارم ،واحد ۴۰۱

مدیکو درما : خیابان ولیعصر نرسیده به توانیر کوچه بخشندگان ساختمان مدیکوپلاس طبقه ششم

تلفن :

— آرت اسکین: ۰۲۱۲۶۳۷۲۰۰۵۰۲۱۲۶۳۷۲۰۰۶۰۹۰۱۱۰۱۰۹۷۶

— مدیکو درما: ۰۲۱۸۸۱۹۷۹۸۱۰۹۱۲۰۲۸۶۸۴۰