تعریق زیربغل

سلام آزاده هستم از سمنان ،من تعریق زیر بغل دارم و بوتاکس انجام ندادم فقط از کلراید آلومینیوم استفاده کردم میشه بگید برای بوتاکس باید پیش چه دکتری برم ؟

Leave a comment