میکرونیدلینگ

میکرونیدلینگ

سلام وقت بخیر ببخشید میکرونیدلینگ برای خال عروقی و لکه شرابی می تونه تأثیر داشته باشه و کمرنگش بکنه؟

جای زخم

سلام وقت بخیر ببخشید روش میکرولیدینگ برای جای زخم برآمده هم کاربرد دارد؟ برای رشد مجدد موی سر چطور؟ ممنون