هایفو(HIFU)

خط اخم

سلام . امکان از بین بردن خط اخم به روش هایفوتراپی وجود دارد و اینکه آیا نسبت به بوتاکس مناسب…