اگزما دست

سلام دستم اگزما داده از یه جوش کوچیک در انگشت شست دست شروع شده داره گسترش پیدا میکنه به پزشک پوست مراجعه کردم پماد و کرم و صابون داده یک مدت کوتاه قطع شد ولی دوباره شروع شده و اینبار قسمت بیش تری از دست رو درگیر کرده خارش بدی داره و هر روز بیشتر میشه لطفا کمکم کنید

Leave a comment