بیماری پوستی

من به تشخیص دکتر گال دارم میخام قرص ایورمکتین استفاده کنم از داروخانه خریدم ایورمکتین ۶هست روزی چندتا و به چه صورت میتونم استفاده کنم

Leave a comment