بیماری پوستی

با سلام
خانمم ۱۹ سالشه تقریبا دو ساله که یک نوع بیماری پوستی روی دستش بو وجود اومده . چند بار به دکتر مراجعه کردیم می گن اگزماست.اما با وجود رعایت همه ی توصیه ها بهبود حاصل نشده. روی انگشتای دستش یک سری تاول های آب داری درست می شه که وقتی می ترکن آب ازشون خارج می شه و خارش شدیدی هم داره.

Leave a comment