تاول

با سلام‌خانومی۳۷ سالم که تیرماه دوبار رو یه قسمت لثم‌تاول زد ترکید کلی دکتر رفتم گفتن تاول الان‌وجود‌نداره ازمایش خون نوشتن جهت تشخیص پمفیگوس منفی بود تا الان تاول نزده فقط قرمزه و‌کمی گاهی اوقات متورم میشه پماد پروتوپیک دادن شبا بمالم قرص فلوکونازول مصرف کنم دوماه استفاده میکنم تغییری تدیدم‌نکرانم راهنماییم‌میکتید ممنونم

Leave a comment