تزریق ژل

من برای یک بیمار در ناحیه خطوط پیشانی ژل زدم
اسپیره کردم داخل رگ نبود
بعد ۲ روز ایشون احساس درد دارن و میگن کمی قلنبه قلنبه شده
میخاستم علت رو بدونم و راه حل

Leave a comment