جوش کتف و پشت

سلام خانم دکتر من مدتیه که جوش های خیلی بزرگ و بد پشتم میزنم بیشتر روی کتف و بازوهام

Leave a comment