جوش

سلام خسته نباشید
من طبق تجویز پزشک تا امروز به مدت دو ماه و 16روز راکوتان با دوز روزی یک عدد مصرف میکنم
جوش قرمز و زیر پوستی داشتم جوش های قرمز تا حدودی خوب شدن اما من به خاطر جوش زیر پوستی را کوتان مصرف کردم چون جوش های قرمز کم بودن اما تغییر زیادی نداشتن جوش های زیر پوستیم می خواستم بدونم روی جوش زیر پوستی اثر میکنه د

Leave a comment