حساسيت پوستي

من نزدیک یک ماه راکوتان مصرف میکنم بعد یک هفتس که میکرو زدم(پیرسینگ) یکم نگرانم کرده چون احساس درد و قرمزی داره چکاری انجام بدم مصرف راکوتان و چند روز قطع کنم بهتره؟

Leave a comment