سوختگی پوست روی دست با آب جوش

باسلام پوست روی دستم براثر ریختن آب خیلی جوش‌ سوخته و تاول زد و بعداز خالی شدن آب تاولها پوست دستم قهوه ای تیره شده

Leave a comment