قرص اکوتان

سلام . ۱۸ سالمه . تقریبا چنتا جوش داشتم ک جاشون قرمزه و مونده پیشونیمم چنتا جوش زیر موستی داره دکتر برام راکوتان تجویز کرد آزمایش خون هم دادم گف مشکلی نیس میتونی مصرف کنی میخاسم ببینم عوارضی نداره واسم پوستم بدتر نمیشه نگرانم یکم آخه میگن عوارض داره

Leave a comment