پوست

سلام خانوم دکتر چند وقتیه که پشت مچ دستم همچین چیزی هست،که بعد از خاروندن یه جوش مانند بوجود اومد
روش خشک نیست که پوسته پوسته بشه اما یخورده سفته و اینکه داخلش انگار یه چیزای سفید دایره ماننده که دارن از بین میرن
بنظرتون چیه و درمانی دارع

Leave a comment