پوست

سلام
گوشه پای پدرم یعنی قسمت پهلوی کف پاش یه گردی قهوه ای ایجاد شده مبشه راهنماییم کنین

نظرات (1)

سلام
عکس لطفا
گاهی خالهای قهوه ای بسیار مهم اند

Leave a comment