پوست

سلام من 24سالمه به مدت دو ماه هست که برای جوش صورتم راکوتان می خورم ماه اول روزانه دو عدد و ماه دوم روزانه یک عدد توی ماه اول به مدت بیست روز صورتم بد تر شد اما بعد از اون رو به بهبودی رفت اما الان که یک هفته مونده به اتمام ماه دوم دوباره روی گونه ام و جای همون جوش های قبلی که داشتن کمرنگ میشدن جوش زده علتش چیه؟

Leave a comment