پوست

سلام پوستم چرب هسته ژل آلورا چند مدت بمونه روی صورتم؟همراه میتونم هفته یک بار ژل آلورا لایه بردار استفاده کنم؟
استفاده از هر دوتا

Leave a comment