پیتریازیس

سلام و ۴ ساله پیتریازیس روزه آ دارم و نمونه گیری هم کردم
میخاستم ببینم درمان میشه یا مادام العمره

Leave a comment