کرایوتراپی

سلام
من تقریبا سه هفته پیش دوجوش کوچک بین ناحیه مقعد و الت تناسلیم زدم، یکی رو با دست کندم و از بین رفت اون یکی هم باچشم دیده نمیشد و خیلی کوویک بود،گ. بعد از یک هفته سه تا جوش در همون ناحیه زدم و دیگه بهش دست نزدم و دوران پریودیم شروع شد و دیگه نمیشد به دکتر مراجعه کنم، دیروز معاینه شدم توسط یکی از پزشکان زنان در بیمارستان پیامبران و گفتن ک زگیل تناسلی هستش و برای درمانش شمارو معرفی کردن که بیام برای کرایوتراپی. میخواستم ببینم برای این موضوع چه زمانی میتونم مراجعه کنم خدمتتون. بنده باکره هستم. یک مقداری ترس دارم از روش درمانش که چقدر دردناکه و یا نیاز به پانسمان پیداکنه.

Leave a comment