جوانسازی پوست

کرم شب

بادرود معرفی‌ی‌نوع‌کرم‌خاستم‌برای‌زیبایی‌یا‌همون‌ جوان‌سازی‌پوست‌صورت‌برای‌آقایان،استفاده درشب‌موقع‌خواب,پوستم‌تقریباروشنه،ی‌مقدار خیلی‌کم‌چربه

معرفی‌کرم‌زیبایی‌صورت‌استفاده‌درشب‌موقع‌خواب

بادرود مشکل‌چیزی‌ندارم‌فقط‌خاستم‌اگه‌ممکنه‌معرفی‌ی نوع‌کرم‌زیبایی‌صورت‌یاهمون‌جوانسازی‌پوست‌ صورت‌معرفی‌کنید‌استفاده‌درشب‌موقع‌خواب پوستم‌تقریبا‌روشن‌است‌ی‌کم‌چربه،باسپاس

معرفی‌کرم‌زیبایی‌صورت‌استفاده‌درشب‌موقع‌خواب

بادرود مشکل‌چیزی‌ندارم‌فقط‌خاستم‌اگه‌ممکنه‌معرفی‌ی نوع‌کرم‌زیبایی‌صورت‌یاهمون‌جوانسازی‌پوست‌ صورت‌معرفی‌کنید‌استفاده‌درشب‌موقع‌خواب پوستم‌تقریبا‌روشن‌است‌ی‌کم‌چربه،باسپاس

تزریق ژل لب

سلام خانم دکتر.وقت شما بخیر.شما از چه برند فیلرهایی برای تزریق ژل لب استفاده میکنید و ممنون میشم میزان ماندگاریش…