لک های پوستی

پوست

سلام پوستم چرب هسته ژل آلورا چند مدت بمونه روی صورتم؟همراه میتونم هفته یک بار ژل آلورا لایه بردار استفاده…

پوست

سلام پوستم چرب هسته ژل آلورا چند مدت بمونه روی صورتم؟همراه میتونم هفته یک بار ژل آلورا لایه بردار استفاده…

پوست

سلام پوستم چرب هسته ژل آلورا چند مدت بمونه روی صورتم همراه میتونم هفته یک بار ژل آلورا لایه بردار…

قارچ پوست و کف سر

سلام دخترم کف دستاش حالت قارچ شده و سوزش داره وترک خورده .پوست سرش هم همینطور پشت کلا زیر موهاش…

لک

سلام وقتتون بخیر بنده چند سال پیش به دلیل چاقی زیاد و کشیده شدن ران ها به هم دچار جوش…