مراقبت اولیه از پوست

جای زخم

باعرض سلام وخسته نباشید دخترم حدود ۱۵ روز پیش از سرسره افتاد دماغش و پیشانیش خراشیده شد روی دماغش بیشتر…

جای زخم

باعرض سلام وخسته نباشید دخترم حدود ۱۵ روز پیش از سرسره افتاد دماغش و پیشانیش خراشیده شد روی دماغش بیشتر…

پوست

سلام خسته نباشید دختر ۲۲ ساله هستم از تیرگی بعضی نواحی مثل صورتم خیلی ناراحتم بقیه نواحی بدنم سفیده فقط…