جوش صورت

با سلام چند ماهی است که صورتم به خصوص چانه وزیر چانه ام جوش های چرکی همراه با خارش به وجود آمده میخواستم بدونم دارویی برای درمان به من معرفی کنید

Leave a comment