استفاده همزمان راکوتان و ماینوکسیدیل

خانوم دکتر سلام من ی پسر ۱۸ و خورده ای ساله ام که جوشای شدید داشتم و دکترم برام راکوتان تجویز کرد ۴ ماهه هر روزمیخورم و خداروشکر بهتر شد پوستموفت باید ۱ سال بخوری،الان من برای در اومدن و پر پشت شدن ریش و سیبیلم میخام از ماینوکسیدیل ۵ درصد استفاده کنم.ایا استفاده ی همزمانشون مشکلی ایجاد میکنه؟

Leave a comment