اکین تگ یا زگیل

درود خانم دکتر
این زائده در ناحیه زیر شکم ( شرمگاهی ) ایجاد شده
یک نوبت موقع شیو بریده شد ولی دوباره مجددا در حال رویش است
دو عکس میفرستم یکی در حالت مشاهده عادی یکی در حالت زوم زیاد
لطفا بفرمایید این چیست و راه درمانش چیست و توصیه ای هم اگر هست بفرمایید
متشکرم

Leave a comment