اگزما دست

سلام اگزما دست گرفتم با پماد میره ولی دوباره برمیگرده یعنی از بین نمیره

Leave a comment