اگزما

بله فعاله بعضیاش جدیده ، بقیه قدیمی هستن که دوباره پرنگ شدن. به نظر شما واقعا اگزماس یا پسوریازیسه؟ برای درمان باید چکار کنم؟ شما ویزیت حضوری انجام میدید؟

Leave a comment