برداشتن خال بادستگاه کوتر

سلام.دوتا خال دستم بادستگاه کوتربرداشکم.دکترگفت جاش نمیمونه..یکم گودی شده.ایا بعدن خوب میشه جاش؟وگودی ازبین میره؟ ممنون

Leave a comment