بریدگی کف دست

قسمت پایین شصت دستم توسط حلب بصورت عمیق بریده شد بعد از جراحت رفتم بخیه زدم و وقتی بعد ۱۰روز بخیه رو برداشتم‌ لبه های زخم ازهم باز شد و فاصله گرفت میخواستم ببینم زخم دوباره نیاز به بخیه داره یا خودبخود خوب میشه؟

Leave a comment