بیماری پوستی

سلام وقت بخیر،۳۶ساله هستم چندین ماهه دچارمشکل پوستی شدم که بامراجعه به چندپزشک واستفاده ازداروهای مختلف ودست سازبهبودی حاصل نشده.خارش،خشکی شدیدوالتهاب درقسمتهای صورت،پشت پلکها،روی دستها،ساعددستها(قسمت تاشدگی ساعدها)ساق پاها.باسپاس فراوان

Leave a comment