بیماری پوستی

سلام روی ساق پام چندسالی این حالت تو عکس فرستادم هست قبلا نبوده ولی چندساله اینجوریه خطرناکه ؟

Leave a comment