تداخل دارویی راکوتان و دروسبلین

سلام خانم دکتر، من قرص راکوتان به مدت ۳ هفته است استفاده میکنم دکتر همراه این قرص به من دروسبلین داده است آیا با راکوتان تداخل دارد؟

Leave a comment