جای اسکار

سلام خانم دکتر
واسه جای زخم ۲ ساله
چه پماد یا کرمی استفاده کنم که جاش کمتر بشه؟
محل زخم زیر شکمم

Leave a comment