جای جوش

سلام خانم دکتر من هغته ای دوتا راکوتان مصرف میکنم و اینکه جوش نمیزنم ولی منافذ خیلی ریز سوزن سوزن بعضی جاهای صورتم باز کردم میتونم این قسمت هارو توی مصرف راکوتان انجام بدم؟

Leave a comment