جوشهای ریزوقرمز اطراف بینی وچانه

سلام ۱۳ سالمه بیشتراز دوماهه که اطراف بینی وخانه جوشهای ریز وقرمز همراه با خارش دارم دکتر رفتم ترکیب زینک ا‌کساید وتریامسینولون داده خاستم نظرشما هم بدونم ممنون

Leave a comment