جوش سر صورت

سلام
خانم دکتر من ۱۵ سالم هست و اینکه راجع راکوتان سوال داشتم میتونم از این دارو استفاده کنم یا نه؟
و اینکه عوارضی نداره که و اینکه من هیچ سابقه بیماری ندارم

Leave a comment