جوش صورت

سلام دخترم ۱۳ سالشه چند ماهه اطراف بینی ولب وچانه جوشهای قرمز داره همراه خارش دو سه روز میرن دباره ظاهر میشن دوبار دکتر بردم هردوتا ترکیب زینک اکساید وتریومسینولون دادن ولی بعد از زدن بدتر میشه وسرسفید میشن جوشا وصورت متورم میشه چکار کنم خانم دکتر لطفا راهنمایی کنین ممنون

Leave a comment

جوش صورت

سلام دخترم ۱۳ سالشه چند ماهه اطراف بینی ولب وچانه جوشهای قرمز داره همراه خارش دو سه روز میرن دباره ظاهر میشن دوبار دکتر بردم هردوتا ترکیب زینک اکساید وتریومسینولون دادن ولی بعد از زدن بدتر میشه وسرسفید میشن جوشا وصورت متورم میشه چکار کنم خانم دکتر لطفا راهنمایی کنین ممنون

Leave a comment