جوش صورت

ببخشید من ۲۲ سالمه و چندین ساله که صورتم جوش میزنه چندین بار هم متخصص پوست رفتم ولی همچنان جوش میزنم آخرین بار یک ماه پیش رفتم و هفته ای دو تا راکوتان تجویز کردن تا الان حدود ۱۲ تا نورم اسکین مصرف کردم ولی همچنان جوش جدید میزنم و دکترم اصرار داره همزمان با مصرف راکوتان برای لکه ها و فرورفتگی های جوش لیزر انجام بده با وحود اینکه فعلا جوش فعال دارم میشه راهنمایی کنید چیکار باید بکنم خیلی استرس دارم آخه همه جا نوشته ۶ ماه بعد از قطع مصرف راکوتان لیزر جای جوش نکنید

Leave a comment