جوش صورت

س.خسته نباشید من ۲۹ساله از زاهدان به خاطر جوشای صورتم رفتم دکتربهم راکوتان دادالان یه ۹۰ تا خوردم ماه اول یک روزدرمیون مابقی پشت سر هم.میشه ازاین به بعد کم ترکنم مثلا اول یک روزدرمیون بعد هفته ای ۲تا چون گفته ۲۴۰ تا دیگه باید بخورم ممنون جواب بدین

Leave a comment