جوش صورت

سلام بنده حدود 40 تا در 40 روز قرص نورم اسکین مصرف کردم امروز واسه معاینه چشم و عمل لیزیک.رفتم گفتن باید قرص قطع کنم ب خاطر خشکی های احتمالی چشم خاستم بدونم قرص یهویی قطع کنم یا هفتگی یکی بخورم بعد نخورم؟

Leave a comment