جوش صورت

پسرم خیدی جوش در می اورد بصورت کیست بردم دکتر نوروم اسکین هر شب نوشت بخوره ولی الان هفته ای دوبار نوشته بازم جوش در میاره چکار کنم ؟

Leave a comment