جوش صورت

سلام روزتون بخیر
من ۱۹ سالم هست حدود سه ساله صورتم و روی کتف هام جوش میزنه و هیچ طریقی خوب نمیشه مخصوصا اگه چیز های طبع گرم مثل گردو بخورم که سریع جوش میزنه
قرص نورم اسکین یا راکوتان اثری داره که مصرف کنم؟؟

Leave a comment