جوش صورت

سلام منازبلوع صورتم جوش میزنه ۲۲ سالگی دکتر رفتم قرص راکوتان تجویز کردنش ماه استفاده کردم بعد دوسال بر گشت الان ۳۵ سالمه دوباره قرص راکوتان استفاده می کنم الان یکماه نیم استفاده میکنم جوش بعدتر شدجوش چرکی ودردناک میزنه

Leave a comment