جوش و لک صورت

من سه ماه راکوتان مصرف کردم جوش زیاد داشتم الان ۶ ماه میگذره از مصرف راکوتان ک دوباره جوش هام برگشتن زیر پوستی والتهابی شدید

Leave a comment