جوش کشاله ران وباسن

سلام من دوساله راکوتان میخورم(الان ۶روزی یکبارتجویزشده )جوشای صورت وکمرم خوب شد ولی کشاله ران و باسن هنوز جوشای قرمز‌بزرگ زیرپوستی میزنه حالتی که نمیتونم بشینم.دکترم گفت جوشای اون ناحیه با راکوتان خوب نمیشه ربطی نداره،فقط لباس آزادو راحت بپوشید.چیکارکنم؟🥲
دکترم گفت سه ماه۶روزه وسه ماه ۷روزه بخور ودیگه قطع کن چون جوشای صورتت تموم شده!!!

Leave a comment