جوش کیستی و راکوتا

سلام وقت بخیر
من هرسه روز درمیون راکوتان مصرف میکنم و 8 تام استفاده کردم برای جوش های کیستی
هیچ تغییری نکرده و همچنان جوش میزنم
ایا این طبیعیه و اینکه برا جوش کیستی جوابه اصلا این دارو؟
سال پیش هم به مدت 2 ماه دو ورق استفاده کردم ولی بعد قطعش دوباره بدتر شد

Leave a comment