جوش

ببخشید من با ژیلت پودر و کرم موبر که استفاده میکنم روی ساق دستم و زانو و رونام باعث میشه جوش بزنه و جاش بمونه 16 سالمه و خب دوست ندارم اینقدر پوستم داغون باشه … چیکار کنم بهتره ؟ لیزر برم ؟ یا اپیلیدی رو هم میترسم باز همین بلا رو سر پوستم بیاره !

Leave a comment