خارش دست

من دستم چند ماه هست می خاره و دون دون میشه و خارش ها اذیت می‌کنه
با یخ یا آب لیمو هم خوب میشه
و بعضی وقت ها هم پاک خارش میگیره
بیشتر هم دستم هست

Leave a comment