خشکی و خارش پوست همراه با لکه های قهوه ای

پسر ۲۰ ساله دارم که مدتی است دچار خشکی و خارش پوست در ناحیه کمر و پشت همراه با لکه های
قهو ه ای هست لطفا بفرمایید آیا مشکوک به ام اف می باشد؟

Leave a comment